UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

ALEMANY NIVELL 1. CURS DE NIVELL INICIAL

Modalitat: general

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d’idiomes estan oberts a la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

Presentació: El curs Alemany 1 o inicial té una durada de 120 hores (80% presencials i 20% de treball autònom) i és equivalent al nivell A1 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MCER). En aquest curs, l’alumne treballarà, a través d’una metodologia interactiva i comunicativa, les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure), a més del coneixement de la gramàtica i el vocabulari d’acord amb aquest nivell.

Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació és basa en l’avaluació contínua (40%) i també en el resultat d’un examen final (60%). Per aprovar el curs, l’alumne ha d’aprovar l'examen final amb una nota igual o superior al 6 i ha de complir amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes, que és del 80%.

Horari: Dilluns i dimecres de 19.00 a 20.30

Calendari: Del 3 d'octubre de de 2016 al 14 de juny de 2017
                    Enllaç al calendari del curs [>]                  

Lloc: Fundació Universitària del Bages

Preu: Preu curs 525€
          Alumnes Grau FUB 420€
          Exalumnes Grau FUB 472,50€
          Institucions vinculades a la FUB 472,50€

En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 4 al 29 de juliol de 2016. I de l'1 al 23 de setembre de 2016.

Inscripció al curs [>]

Certificats: El Servei d’idiomes de la FUB expedirà, en finalitzar cada curs, una certificació acadèmica on constarà el nivell assolit, la qualificació obtinguda i el nombre d’hores del curs. L’expedició d’aquesta certificació és gratuïta.

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.