UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

ANGLÈS NIVELL 6. CURS DE PREPARACIÓ PER AL CAE

Modalitat: general

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d’idiomes estan oberts a la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

Presentació: El curs Anglès 6 (avançat) correspon al nivell C1 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MCER). Els objectius del curs, de 120 hores (80% presencials i 20% de treball autònom) són consolidar i ampliar coneixements previs de la llengua anglesa i promoure l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general en situacions diverses,amb un nivell alt de complexitat, formals i informals. L'alumne adquirirà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit, a banda dels aspectes gramaticals i de vocabulari, corresponents a un nivell d'usuari de nivell avançat (C1). També desenvoluparà estratègies comunicatives, pròpies d'un autèntic usuari de l'idioma, en diferents àrees de comunicació, a partir de textos o situacions autèntics, concrets i abstractes, d'extensió diversa, i estratègies per a l'aprenentatge autònom de llengües, que facilitin l'ús de l'idioma en activitats professionals, culturals o d'interès personal. A més l'alumne es familiaritzarà amb els mecanismes de funcionament de l'examen Certificate in Advanced English de la Universitat de Cambridge i adquirirà les estratègies i el coneixement necessaris per a superar-lo. 

Requisits previs: Haver superat el nivell 5 o acreditar un nivell equivalent.

Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació es basa en l’avaluació contínua (20%) i també en el resultat d’un examen final (80%). Per aprovar el curs, l’alumne ha d’aprovar l'examen final amb una nota igual o superior al 6 i ha de complir amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes, que és del 80%.

Horari: Aquest curs s'ofereix en dues franges horàries:
              -Curs 6A: Dilluns i dimecres de 14:30 a 16:00
              -Curs 6B: Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:30

Calendari: Les dates d'inici i finalització del curs són les següents:
                    -Curs 6A i 6B: Del 3 d'octubre de 2016 al 14 de juny de 2017
                     Enllaç al calendari del curs 6A i 6B [>]

Lloc: Fundació Universitària del Bages

Preu: Preu curs 525€
          Alumnes Grau FUB 420€
          Exalumnes Grau FUB 472,50€
          Institucions vinculades a la FUB 472,50€

En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. Si et matricules per primera vegada al nostre Servei d’Idiomes, has de realitzar abans una prova de nivell que et situarà en el curs adequat.
El període de matrícula és del 4 al 29 de juliol de 2016. I de l'1 al 23 de setembre de 2016.

Inscripció al curs 6A (torn migdia) [>]
Inscripció al curs 6B (torn vespre) [>]

Prova de nivell: La prova de nivell d’anglès es realitza en línia. Per tal d’accedir-hi primer t’has de registrar amb el nom i cognoms i una adreça de correu electrònic. Un cop realitzada la prova, el Servei d’idiomes t’envia un correu a l’adreça que has facilitat on et notifica quin és el teu nivell i a quin curs et pots matricular.

Accés a la prova de nivell [>]

Certificats: El Servei d’idiomes de la FUB expedirà, en finalitzar cada curs, una certificació acadèmica on constarà el nivell assolit, la qualificació obtinguda i el nombre d’hores del curs. L’expedició d’aquesta certificació és gratuïta.

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.