UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

ANGLÈS NIVELL 4. PRIMER CURS DE NIVELL AVANÇAT

Modalitat: general

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d’idiomes estan oberts a la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

Presentació: El curs Anglès 4 és equivalent al nivell B2.1 del Marc comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. Aquest curs té una durada de 120 hores (80% presencials i 20% de treball autònom). El curs està enfocat a ajudar l’alumne a consolidar i acabar d'adquirir les competències necessàries per a completar la fase d'usuari independent de la llengua estrangera. En acabar el curs l'estudiant haurà de saber: expressar-se amb un grau suficient de fluïdesa que permeti la interacció amb parlants nadius en un registre estàndard; organitzar de manera coherent les seves opinions i justificar-les; produir textos clars i detallats, tant orals com escrits, entorn de diversos temes; exposar avantatges i inconvenients d'opcions concretes; i comprendre idees generals i específiques de textos amb el nivell corresponent de complexitat. 

Requisits previs: Haver superat el nivell 3 (B1) o acreditar un nivell equivalent.

Sistema d’avaluació: El sistema d’avaluació es basa en l’avaluació contínua (20%) i també en el resultat d’un examen final (80%). Per aprovar el curs, l’alumne ha d’aprovar l'examen final amb una nota igual o superior al 6 i ha de complir amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes, que és del 80%.

Horari: Aquest curs s'ofereix en tres franges horàries:
              -Curs 4A: Dilluns i dimecres de 10.00 a 11.30
              -Curs 4B: Dimarts i dijous de 14:30 a 16:00
              -Curs 4C: Dimarts i dijous de 19:00 a 20:30

Calendari:  -Curs 4A: Del 3 d'octubre de 2016 al 14 de juny de 2017
                     Enllaç al calendari del curs [>]
                     -Curs 4B i 4C: Del 4 d'octubre de 2016 al 15 de juny de 2017
                     Enllaç al calendari del curs [>]
                   

Lloc: Fundació Universitària del Bages

Preu: Preu curs 525€
          Alumnes Grau FUB 420€
          Exalumnes Grau FUB 472,50€
          Institucions vinculades a la FUB 472,50€

En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. Si et matricules per primera vegada al nostre Servei d’Idiomes, has de realitzar abans una prova de nivell que et situarà en el curs adequat.
El període de matrícula és del 4 al 29 de juliol de 2016. I de l'1 al 23 de setembre de 2016.

Inscripció al curs 4A (torn matí) [>]
Inscripció al curs 4B (torn migdia) [>]
Inscripció al curs 4C (torn vespre) [>]

Prova de nivell: La prova de nivell d’anglès es realitza en línia. Per tal d’accedir-hi primer t’has de registrar amb el nom i cognoms i una adreça de correu electrònic. Un cop realitzada la prova, el Servei d’idiomes t’envia un correu a l’adreça que has facilitat on et notifica quin és el teu nivell i a quin curs et pots matricular.

Accés a la prova de nivell [>]

Certificats: El Servei d’idiomes de la FUB expedirà, en finalitzar cada curs, una certificació acadèmica on constarà el nivell assolit, la qualificació obtinguda i el nombre d’hores del curs. L’expedició d’aquesta certificació és gratuïta.

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.