UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

ANGLÈS NIVELL 3. CURS DE NIVELL LLINDAR

Modalitat: general

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

Presentació: Els cursos que ofereix el Servei d’idiomes estan oberts a la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

Presentació: El curs Anglès 3 (intermedi) correspon al nivell B1 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MCER). Aquest nivell té una durada de 120 hores (80% presencials i 20% de treball autònom) i s'orienta a la utilització de la llengua estrangera amb un grau considerable de seguretat i flexibilitat - de forma receptiva i productiva, tant oral com escrita- i a la mediació entre parlants de diferents idiomes en situacions quotidianes i habituals però també en contextos cada vegada més específics i rellevants. El nivell intermedi, que correspon a un "usuari independent", té els següents objectius específics: permetre l'alumne entendre els punts principals de qualsevol context lingüístic estàndard; afrontar situacions comunicatives de la vida diària a nivell personal, tant en contexts personals i de lleure com en l'àmbit professional; produïr textos sobre temes d'interès personal o familiar; descriure experiències, fets o desitjos; donar raons i explicacions breus sobre les pròpies opinions.  

Requisits previs: Haver superat el nivell 2 o acreditar un nivell equivalent.

Sistema d’avaluació: Els alumnes hauran de superar un examen final acreditatiu que avaluarà totes les destreses lingüístiques. Per superar-lo, els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria (Use of english, Reading, Listening, Writing, Speaking), han d'aprovar totes les parts de l'examen amb un 50% i han d'obtenir una puntuació global mínima del 60%. La no superació d'una de les parts invalida automàticament la mitjana global.
També han de complir amb la política d'assistència del Servei d'Idiomes, que és del 80%.

Horari: Aquest curs s'ofereix en tres franges horàries:
              -Curs 3A: Dilluns i dimecres de 10.00 a 11.30
              -Curs 3B: Dimarts i dijous de 14:30 a 16:00
              -Curs 3C: Dimarts i dijous de 19:00 a 20:30

Calendari: -Curs 3A: Del 3 d'octubre de 2016 al 14 de juny de 2017
                    Enllaç al calendari del curs [>]
                    -Curs 3B i 3C: Del 4 d'octubre de 2016 al 15 de juny de 2017
                    Enllaç al calendari del curs [>]

                  
Lloc: Fundació Universitària del Bages

Preu: Preu curs 525€
          Alumnes Grau FUB 420€
          Exalumnes Grau FUB 472,50€
          Institucions vinculades a la FUB 472,50€
         
En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. Si et matricules per primera vegada al nostre Servei d’Idiomes, has de realitzar abans una prova de nivell que et situarà en el curs adequat.
El període de matrícula és del 4 al 29 de juliol de 2016. I de l'1 al 23 de setembre de 2016.

Inscripció al curs 3A (torn matí) [>]
Inscripció al curs 3B (torn migdia) [>]
Inscripció al curs 3C (torn vespre) [>]

Prova de nivell: La prova de nivell d’anglès es realitza en línia. Per tal d’accedir-hi primer t’has de registrar amb el nom i cognoms i una adreça de correu electrònic. Un cop realitzada la prova, el Servei d’idiomes t’envia un correu a l’adreça que has facilitat on et notifica quin és el teu nivell i a quin curs et pots matricular.

Accés a la prova de nivell [>]

Certificats: El Servei d’idiomes de la FUB expedirà, en finalitzar cada curs, una certificació acadèmica on constarà el nivell assolit, la qualificació obtinguda i el nombre d’hores del curs. L’expedició d’aquesta certificació és gratuïta.

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.