UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

CURS SEMIPRESENCIAL ANGLÈS NIVELL 5. CURS DE PREPARACIÓ PER AL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

Modalitat: General semipresencial (60% presencials - 40% virtual).

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d’idiomes estan oberts a la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

Presentació: El curs Anglès 5 (avançat) correspon al nivell B2.2 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (MECR). Aquest curs té una durada de 120 hores (80% presencials i 20% de treball autònom). L'objectiu general d'aquest curs es basa en ampliar i consolidar la capacitat comunicativa de l'alumne per tal de relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat. En aquest nivell l'alumne desenvolupa l'habilitat per a comunicar-se amb autonomia i sabent distingir entre els diferents registres i varietats (expressions col·loquials, accents regionals, etc.) en funció del context social. Igualment ha de poder entendre les idees principals i específiques de textos complexos sobre temes abstractes i concrets, i produir un discurs, tant oral com escrit, clar i detallat sobre temes diversos. Tant els continguts com la metodologia i el material didàctic estan orientats a ajudar l'alumne a assolir el nivell exigit per a superar l'examen del "First Certificate" i facilitar la transició al nivell de domini funcional efectiu. 

Requisits previs: Haver superat el nivell 4 (B2.1) o acreditar un nivell equivalent.

Sistema d’avaluació: Els alumnes hauran de superar un examen final acreditatiu que avaluarà totes les destreses lingüístiques. Per superar-lo, els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria (Use of English, Reading, Listening, Writing, Speaking), han d'aprovar totes les parts de l'examen amb un 50% i han d'obtenir una puntuació global mínima del 60%. La no superació d'una de les parts invalida automàticament la mitjana global.
Els alumnes també hauran de complir amb la política d'assistència del Servei d'Idiomes, que és del 80%.

Horari: Dissabtes, de 10.00 a 12.00h

Calendari: Del 8 d'octubre de 2016 al 27 de maig de 2017
              
Lloc: Fundació Universitària del Bages

Preu: Preu curs 370€    
           Alumnes Grau FUB 296€
           Exalumnes Grau FUB 333€
           Institucions vinculades a la FUB 333€

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. Si et matricules per primera vegada al nostre Servei d’Idiomes, has de realitzar abans una prova de nivell que et situarà en el curs adequat. 
El període de matrícula és del 4 al 29 de juliol de 2016. I de l'1 al 23 de setembre de 2016.

Inscripció al curs [>]

Prova de nivell: La prova de nivell d’anglès es realitza en línia. Per tal d’accedir-hi primer t’has de registrar amb el nom i cognoms i una adreça de correu electrònic. Un cop realitzada la prova, el Servei d’idiomes t’envia un correu a l’adreça que has facilitat on et notifica quin és el teu nivell i a quin curs et pots matricular.

Accés a la prova de nivell [>]

Certificats: El Servei d’idiomes de la FUB expedirà, en finalitzar cada curs, una certificació acadèmica on constarà el nivell assolit, la qualificació obtinguda i el nombre d’hores del curs. L’expedició d’aquesta certificació és gratuïta.

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.