UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

ANGLÈS NIVELL 7 (PROFICIENCY). CURS DE NIVELL C2

Modalitat: general

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

Presentació: El curs Anglès 7 (Proficiency) correspon al nivell C2 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MCER). Aquest curs està orientat a ajudar l’estudiant a assolir els nivells més alts quant a capacitat de comunicació, fluïdesa i sofisticació lingüística com a usuari d’una llengua estrangera. En aquest nivell, el més alt que contempla el marc europeu, l’alumne perfecciona la seva habilitat per a treballar amb qualsevol tipus de text oral o escrit i assoleix un alta grau de domini i control de la llengua anglesa en contextos reals. Al superar el curs, els alumnes seran capaços d’entendre pràcticament tot el que llegeixen i escolten amb facilitat i expressar-se amb fluïdesa, espontaneïtat i precisió en una multitud de contextos i situacions, fins i tot quan es tractin temes complexos. Tant els continguts com la metodologia i el material didàctic estan orientats a ajudar  l’alumne a assolit el nivell exigit per a superar l’examen de “Proficiency” de la Universitat de Cambridge.  

Sistema d'avaluació: El sistema d'avaluació és basa en l'avaluació contínua (20%) i també en el resultat d'un examen final (80%). Per aprovar el curs, l'alumne ha d'aprovar l'examen final amb una nota igual o superior al 6 i ha de complir amb la política d'assistència del Servei d'Idiomes, que és del 80%.

Horari:  Aquest curs s'ofereix en dues franges horàries:
               -Curs 7A: Dimarts i dijous de 14.30 a 16.00
               -Curs 7B: Dimarts i dijous de 19.00 a 20.30

Calendari:
Del 4 d'octubre de 2016 al 15 de juny de 2017
                    Enllaç al calendari del curs [>]

Lloc: Fundació Universitària del Bages

Preu: Preu curs 525€
           Alumnes Grau FUB 420€
           Exalumnes Grau FUB 472,50€
           Institucions vinculades a la FUB 472,50€

En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 4 al 29 de juliol de 2016. I de l'1 al 23 de setembre de 2016.

Inscripció al curs anglès 7A (torn migdia) [>] 
Inscripció al curs anglès 7B (torn vespre) [>]

Certificats:
El Servei d'Idiomes de la FUB expedirà, en finalitzar cada curs, una certificació acadèmica on constarà el nivell assolit, la qualificació obtinguda i el nombre d'hores del curs. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.