UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

OBTENCIÓ DEL NIVELL B2 PER A TOTS ELS ESTUDIANTS DE 1r CURS DE GRAU

Com sabeu, a partir del curs 2014-15 els alumnes de nou ingrés provinents del batxillerat i les PAU o de cicles formatius de grau superior teniu un condicionant per a obtenir el títol de grau: acreditar el nivell B2 amb la presentació d’un certificat oficial.

Si ja teniu aquest certificat de B2 (entès com a  B2.2 o superior), presenteu-lo a Gestió acadèmica.

En cas que no el tingueu, ara la Generalitat (a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca, AGAUR) proporciona ajuts econòmics per obtenir aquesta certificació en una tercera llengua. 

QUÈ ÉS EL B2?

El nivell B2 (entès com a B2.2) correspon al d’usuari independent avançat (Vantage) dins el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Quins certificats oficials estan reconeguts per acreditar el B2?
Consulta la taula de titulacions aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) [>]


AJUTS DE L’AGAUR:

A qui van dirigits els ajuts?
Als estudiants que inicien per primera vegada els estudis de grau el curs 2014-2015 en una universitat catalana.

Noméshi tenen dret els estudiants que inicien per primera vegada els estudis de grau el curs 2014-15, que per tant no tenen cap titulació universitària prèvia o altres estudis equivalents, i que no tenen cap dels certificats de nivell B2 o superiors inclosos a la taula oficial aprovada pel CIC.

Per a què són els ajuts?
La convocatòria ofereix ajuts per a exàmens CLUC i cursos realitzats i superats en les universitats catalanes, les escoles oficials d’idiomes (EOI) i l’Institut Obert de Catalunya (IOC). L’import màxim de l’ajut és de 350 €, depenent de l’import del curs, per a cada nivell superat.

De quines llengües?
Alemany, anglès, francès i italià, que són les llengües del sistema educatiu de Catalunya i de les proves d’accés a la universitat. 

A quins exàmens em puc presentar?
Els ajuts de la modalitat A sufraguen 50 € de la matrícula de l’examen CLUC, certificat de llengües de les universitats de Catalunya, si aproves el nivell B2.2 durant el curs 2014-2015, entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2015.

Quins cursos puc fer? 
Els ajuts de la modalitat B són per a cursos del nivell B1 i dels subnivells B2.1 i B2.2, oferts a les universitats catalanes, les escoles oficials d’idiomes (EOI) i l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i aprovats entre l'1 de setembre de 2015 i el 15 de febrer de 2016. Consulta l’oferta de cursos del Servei d’Idiomes UManresa o consulta’ns personalment per a més informació.

Puc sol·licitar un ajut de l’AGAUR PER finançar un curs del Servei d’Idiomes UManresa?
Els cursos del Servei d’Idiomes poden finançar-se amb l’ajut de l’AGAUR sempre i quan la formació es faci dins el període establert. Els estudiants que actualment ja estan matriculats al Servei d’Idiomes en un curs de nivell B1 o B2  poden sol·licitar l’ajut amb efecte retroactiu un cop hagin obtingut el certificat del curs. També estarien coberts pels ajuts els cursos intensius de juliol i qualsevol altra formació que es pugui organitzar orientada específicament a la superació del nivell B2.

Puc fer cursos de nivells inferiors? 
Els ajuts de la modalitat C inclouen el nivell A2 però s'adrecen exclusivament als estudiants que tenen concedida una beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, de 2014.

Puc utilitzar l’ajut per cursos de nivell superior al B2 o d’una altra llengua? 
No, si ja tens el B2 d’una llengua, no pots optar als ajuts. Se’t demanarà que adjuntis una declaració jurada a la documentació de la convocatòria per assegurar que no tens cap certificat vàlid.

Serveixen les matèries incloses en els plans d'estudis?
No, les matèries d'aprenentatge de llengües incloses en alguns plans d'estudis no tenen la consideració de cursos d'idiomes als efectes d'aquests ajuts. És a dir, si has escollit anglès com a assignatura de grau, encara que facis la formació a través del Servei d’Idiomes no tens dret a l’ajut.

Què he de fer per sol·licitar els ajuts?
Has de presentar la sol·licitud segons el model normalitzat disponible a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat i és imprescindible el certificat acreditatiu del nivell d’idiomes cursat i obtingut.

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds? 
El termini de presentació de sol·licituds s'obre el 26 de gener de 2015 per a les tres modalitats. En canvi, el termini de tancament depèn de cada modalitat. Modalitat A fins al 30 de gener de 2016. Modalitat B fins al 20 de febrer de 2016. Modalitat C fins al 31 d'octubre de 2015.

QUÈ ÉS EL CLUC?

El CLUC és el certificat de llengües de les universitats de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Es pot fer en anglès, francès, alemany i italià i hi ha dues modalitats d’examen: multinivell (s’obté un certificat en funció del resultat) o específic del nivell B2.

És un dels certificats oficialment reconeguts per a certificar el B2 i té validesa a tots els efectes al sistema universitari espanyol. 

Més informació i sol·licituds:

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca [>]

 

 

 

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.