UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

Objectius del grau en Infermeria

Els estudiants d’infermeria, en finalitzar els seus estudis de Grau, d’acord amb l’essència de la professió, els Descriptors de Dublín i el “Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior “ (MECES) (Unió Europea, 2008), seran capaços de:

1. Demostrar que posseeixen i comprenen els coneixements amplis de la ciència infermera, així com coneixements de ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de la salut de les persones, famílies, grups i comunitats.

2. Aplicar els coneixements i habilitats adquirides en les matèries específiques d’infermeria per analitzar i donar respostes, fonamentades i sòlidament argumentades, a les situacions de salut / malaltia de les persones, famílies i/o de la comunitat en totes les etapes del cicle vital garantint la continuïtat dels serveis amb l’equip de salut.

3. Recollir i interpretar les dades procedents dels problemes de salut / malaltia de les persones, famílies i / o de la comunitat, amb la finalitat de valorar-los des d’una perspectiva integral (biològica, psicològica i sociocultural) i desenvolupar conjuntament amb ells les estratègies per resoldre’ls mitjançant un procés de cures infermer.


4. Transmetre idees innovadores i solucions als problemes de salut / malaltia a través de la investigació als professionals de l’àmbit de la salut.


5. Desenvolupar les habilitats que li permetin assumir la responsabilitat de decidir, identificar i prioritzar les seves pròpies necessitats d’aprenentatge en analitzar les situacions de salut / malaltia des dels diferents punts de vista.

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.