UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

RECURSOS D´APRENENTATGE DEL GRAU EN FISIOTERÀPIa

Espais virtuals
L’alumnat de la titulació disposa de:
• Una intranet en la qual té accés a tota aquella documentació d’interès del grau.
• Plataforma moodle per a totes les assignatures de la titulació, que s’hi accedeix des de la intranet.
• Espai de comunicació que s’utilitza bàsicament en el Pla d’acció tutorial i les assignatures de pràctiques. S’hi accedeix des de la intranet.
• E-portafoli per les assignatures de pràctiques


Equipaments
Les diferents titulacions del centre comparteixen els següents espais:

Aulari
• 26 aules amb diferent capacitat per a les classes teòriques
             - 10 aules mida petita  (capacitat entre 20 i 40 persones)
              - 8 aules mida mitjana (capacitat  entre 40 i 60 persones)
              - 8 aules mida gran (capacitat entre 60 i 80 persones)
• 1 aula d’informàtica amb capacitat per a 40 persones, equipada amb 33 ordinadors portàtils.
• 1 sala d’actes amb capacitat per a 200 persones
Totes les aules estan equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.

Sales d’estudi
El Centre disposa de 2 sales d’estudi amb 15 i 6 ordinadors, respectivament, que tenen connexió a internet. Les sales estan equipades amb taules i cadires que permeten el treball individual i en grup.

Biblioteca
La biblioteca del Campus disposa d’un servei específic de préstec d’ossos per als alumnes de Fisioteràpia. 
Accés a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa 

Clínica Universitària
Les classes teoricopràctiques es porten a terme a la Clínica universitària, amb espais destinats específicament als diferents estudis del grau. Per a Fisioteràpia, els equipaments són els següents:
• 6 aules pràctiques de fisioteràpia equipades amb lliteres, ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.
• Despatxos per consultes externes de fisioteràpia equipada amb bàscula , tallímetre , lliteres hidràuliques, un aparell Terapy Màster, una cinta de córrer, un cicloergòmetre  i aparells d´electro i termoteràpia.
• Aparells i material específic de la fisioteràpia: Aparells de termoteràpia i electroteràpia, material de teràpia natural, cintes elàstiques, plans inestables, pilotes de reeducació, material de reeducació propioceptiva, material per a deformitats de raquis, coixins de diferents formes i mides, material fungible per embenats i massoteràpia, material de mesura (goniòmetres de diferents tipus, plomades, cintes mètriques, plicòmetres i mesuradors per impedància), material per fisioteràpia respiratòria i per la reeducació del sol pelvià.
• Aula teòrica equipada amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.
• Vestidors per a l’alumnat.
• Pàrquing

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.