UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

PRÀCTICUM IV

Les pràctiques del quart i últim curs (Pràcticum IV) estan pensades perquè les alumnes adquireixin una visió més profunda del 1r o del 2n cicle d’Educació Infantil i dels processos educatius que hi tenen lloc, depenent del cicle que triïn. El contingut d’aquestes pràctiques se centra en dissenyar una intervenció competencial d’una forma molt més autònoma que en el Pràcticum III a través de grups de treball, agrupats per centres d’interès.

En aquest sentit, tot i que els i les alumnes segueixen tenint un/a tutor/a que supervisa el disseny de la intervenció competencial, es potencia que els i les alumnes, que properament seran mestres, treballin d’una forma molt més autònoma, buscant per ells/es mateixos/es la informació útil i necessària i organitzant-se per grups de treball en els que es compateix el mateix centre o tema d’interès.

Interessa, des dels estudis del grau en Educació Infantil, potenciar aquesta metodologia donat que seran les últimes pràctiques dels estudis abans de ser mestres i hagin de desenvolupar la seva tasca d’una manera totalment autònoma.

Objectius formatius de l’assignatura:

  • Descriure, observar i analitzar els elements que  caracteritzen una intervenció.
  • Dissenyar i aplicar una intervenció educativa competencial  contextualitzada.
  • Documentar, comunicar i analitzar la intervenció competencial duta a terme.

La seva ubicació dins el Pla d’Estudis permet fer ús de tots els coneixement teòrics i pràctics adquirits al llarg del grau, i sobretot de totes les assignatures de didàctiques específiques cursades durant els 3 anys anteriors.

Tipus d’Intervenció:

Intervenció competencial autònoma supervisada.

 

CALENDARI D'ESTADA A LES ESCOLES DEL PRÀCTICUM IV

El Pràcticum IV correspon a una estada de pràctiques a l’escola de 30 dies (12 ECTS). Per a més informació consulteu el calendari del curs al web, on els dies de pràctiques estan sempre senyalitzats en color groc.

 

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.