UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

PRÀCTICUM III

Les pràctiques de tercer (Pràcticum III) estan pensades perquè les alumnes adquireixin una visió més profunda del 2n cicle d’Educació Infantil i dels processos educatius que s’hi donen. El contingut d’aquestes pràctiques se centren en dissenyar una intervenció competencial a l’aula 3-6.

Entenem per intervenció competencial, aquella que es planifica tenint en compte:

 • La funcionalitat dels aprenentatges.
 • Integració de continguts (conceptes, procediments, valors i actituds).
 • Autonomia personal en tot el procés d’aprenentatge.
 • Consciència de l’aprenentatge.
 • Tema significatiu, s’ha de poder relacionar amb conceptes propers i coneguts.
 • Partir d’idees prèvies per anar contrastant les idees inicials amb els nous aprenentatges.
 • Treball interdisciplinar, respectant els ritmes d’aprenentatge individuals.
 • Fer, pensar i comunicar amb tots els seus llenguatges.

En aquest sentit, els i les alumnes del Pràcticum III han de planificar una intervenció, en la que es té clar d’on es parteix, però l’activitat es va modelant a partir dels interessos i les intervencions del grup classe. Això genera un cert grau d’incertesa, i provoca que no es pugui tenir una programació tancada (Unitat Didàctica) ni a llarg termini, ja que hauran de treballar al ritme que evolucioni el grup.

Objectius formatius de l’assignatura:

 • Descriure, observar i analitzar els elements que  caracteritzen una intervenció.
 • Dissenyar i aplicar una intervenció educativa competencial  contextualitzada.
 • Documentar i comunicar el procés com a cloenda de la intervenció.

La seva ubicació dins el Pla d’Estudis permet que aquests coneixements que s’adquireixen en el Pràcticum III es vagin enriquint a mesura que es cursin les assignatures didàctiques específiques.


Tipus d’Intervenció:

Intervenció competencial autònoma supervisada.CALENDARI D'ESTADA A LES ESCOLES DE PRÀCTICUM III

El Pràcticum III correspon a una estada de pràctiques a l’escola de 36 dies (14 ECTS). Per a més informació consulteu el calendari del curs al web, on els dies de pràctiques estan sempre senyalitzats en color groc.

 

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.