UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

PRÀCTICUM I

Les pràctiques de primer curs (Pràcticum I) estan pensades com una primera presa de contacte de l'alumnat amb un centre escolar i el seu àmbit territorial proper, per a la reflexió i l'anàlisi.

El contingut d'aquestes pràctiques es centra, sobretot, en el coneixement de l'estructura i la dinàmica del centres educatius de l'ensenyament obligatori (escoles d'infantil i primària 3-12 ), i de les institucions i organitzacions educatives en què s'insereixen.

Al llarg de les pràctiques les i els estudiants hauran de conèixer el projecte educatiu del centre i com es concreta, així com analitzar el tractament de l'espai, el temps i el rol de l'adult.  Sempre que sigui possible hauran de participar en les reunions corresponents de cicle, etapa i claustre i analitzar com es reflecteixen en les aules per arribar a adquirir una visió general del sistema educatiu.

Objectius formatius de l'assignatura:

- Estudiar la complexitat de les institucions educatives en una societat en canvi.
- Comprendre les relacions escola - entorn social.
- Identificar els elements que configuren un centre educatiu.
- Aplicar la perspectiva sociològica a l'anàlisi de la realitat educativa i dels diferents contextos socials.
-Comprendre les relacions sistemàtiques entre els diferents plantejaments institucionals de centre i la dinàmica escolar.

Objectius instrumentals:

- Instrumentar eines per a l'observació sistemàtica de la realitat escolar i social.
- Comunicar formalment els resultats obtinguts del procés d'anàlisi de la realitat social i escolar.

El disseny i la ubicació del Pràcticum I dins el Pla d’Estudis permet que estigui directament vinculat amb l’assignatura de Context Social i Gestió Escolar i amb alguns dels temes treballats a l’assignatura d’Educació i Contextos educatius.

Tipus d’Intervenció:

Observacional, i activitat de comiat en finalitzar el període de pràctiques.CALENDARI D'ESTADA A LES ESCOLES DEL PRACTICUM I

El Pràcticum I correspon a una estada de pràctiques a l’escola de 15 dies (6 ECTS). Per a més informació consulteu el calendari del curs al web, on els dies de pràctiques estan sempre senyalitzats en color groc.

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.