UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

PRÀCTIQUES

PRESENTACIÓ PRÀCTIQUES
En ser uns estudis altament professionalitzadors, el pes de les pràctiques és important i progressiu:
Pràcticum I       6 crèdits
Pràcticum II     12 crèdits
Pràcticum III     14 crèdits
Pràcticum IV + treball de fi de grau 12+6 crèdits

L’objectiu general de les pràctiques en el Grau d’Educació Infantil és acostar-se al que significa fer de mestra globalment com a professió: la mestra com a gestora d’una aula, la mestra com a membre d’un col•lectiu en el centre, la mestra com a professional que es coordina amb d’altres professionals interdisciplinàriament, la mestra que es comunica amb el món professional per aprendre i per donar a conèixer la pròpia experiència ...


PRÀCTIQUES DE QUALITAT
Els estudis de grau en Educació Infantil de la FUB considerem les pràctiques com un element fonamental en la formació dels mestres, i per tant posem especial cura en buscar la màxima qualitat d’aquestes estades.

Per aconseguir fer de les pràctiques un temps formatiu d’impacte, treballem sobre 2 idees clau:

Viure bons models educatius:
• Les pràctiques només es poden dur a terme en centres que hagin estat reconeguts pel Departament d’Educació com a centres formadors (ORDRE EDU/122/2009, d'11 de març)
• Posem especial èmfasi en mantenir convenis de pràctiques amb escoles singulars, és a dir, escoles que són reconegudes en la comunitat educativa com a centres innovadors i de referència.

Compartir-los sota la mirada de mestres experts.
• Les estades a les escoles es combinen amb trobades en grup petit ( 15-20 alumnes ) on es puguin confrontar els diversos models d’escoles de tots els participants. Aquest espai de diàleg complementari a les estades als centres es considera una eina bàsica en la formació de les futures mestres que es proposa com a objectius:

o A través de la mirada de mestres expertes,  ajudar les estudiants a interpretar tot allò que passa a l’escola i lligar-ho amb les idees i models que ho sustenten sobre com som i com aprenem les persones.
o Crear grups de discussió i anàlisi de vivències i experiències que ajudin a donar sentit als conceptes que provenen de les diverses assignatures.
o Canviar les concepcions educatives que tenim tan arrelades a causa de la història escolar viscuda per cadascú.
o Afavorir la integració en un grup reduït que permeti expressar a cadascú les seves maneres de pensar i contrastar-les amb la resta de companyes.
o Aprendre a funcionar com un grup de treball que es planteja fites comunes i on s’aprèn a partir de la participació de tothom.

• Les persones que lideren aquests grups són mestres d’infantil de reconeguda trajectòria en l ‘etapa que tracten ( bressol o parvulari )

Algunes consideracions més:
• Considerem que tenir un grup d’estudiants en pràctiques en un mateix centre aporta el valor afegit de poder compartir amb els companys tot el que es va coneixent  i la possibilitat de plantejar intervencions a l’escola que vagin una mica més enllà d’intervencions puntuals i aïllades.
• Considerem que  cal un temps per a entendre els models educatius de cada centre. Les trobades setmanals amb el grup i l’estada setmanal a les escoles dóna oportunitats per intercanviar amb els companyes i les mestres, reflexionar individualment, llegir, ...
• Considerem important que les pràctiques es vinculin tan com sigui possible a les assignatures i a la inversa.  Necessitem el contacte amb les aules per donar sentit a la teoria alhora que necessitem la teoria per donar fonament i avaluar amb rigor la pràctica que decidim dur a terme.

Per tant, el llistat d’escoles de pràctiques és escollit per la Universitat i el calendari i horari ha de ser el que marca el desenvolupament del  Pla docent a cada curs. Només en casos especials i que hauran de ser seriosament justificats, es podran fer adaptacions al calendari-horari de pràctiques, sempre mantenint el criteri de qualitat.

L’assistència és rigorosament obligatòria tant en les estades a les escoles com en les trobades de grup de treball.

Enllaç al document Sistema Garantia de Qualitat de les pràctiques [>]

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.