UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

PLA D'ESTUDIS

El títol oficial al què condueixen els estudis  de Graduat en Educació infantil per la Universitat Autònoma de Barcelona, es troba en procés de desadscripció des de l'any acadèmic 2015-16. Trobaràs tota la informació corresponent al nou grau d'Educació infantil aprovat per la UVIC-UCC aquí [>].

La docència es regeix pel Pla d'Estudis aprovat per la UAB, verificat per l'ANECA i declarat oficial per Acord del Consell de Ministres de data 25 de maig de 2012 (Resolución de 5/6/2012, de la Secretaría General de Universidades, BOE 166, de 12/07/2012).

Resum de les matèries i distribució en crèdits ects
(ects a cursar per l’estudiant)

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 100 ects
Obligatòries 60 ects
Optatives 30 ects
Pràcticum 44 ects
Treball final de grau 6 ects

CRÈDITS TOTAL

240 ects


El pla d’estudis s’estructura en tres grans blocs:

  • 100 ECTS corresponents a les matèries del mòdul de Formació Bàsica.
  • 60 ECTS corresponents a les matèries del mòdul Didàctic i Disciplinar.
  • 50 ECTS corresponents al mòdul del Pràcticum i que inclou els 6 ECTS del treball de final de grau.

A més d’aquests crèdits els alumnes hauran de superar 30 crèdits optatius que es podran escollir:

  • Entre l’oferta formativa d’assignatures optatives de quart curs
  • De la menció de formació avançada específica “Infància i salut”. La superació dels 30 ECTS de la menció quedarà reflectida en el Suplement Europeu al Títol. La menció de “Infància i salut” només s’impartirà a la FUB.

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES PER CURSOS:


FB: formació bàsica
OB: Obligatòries
OP: OptativesDescarregar el pla d'estudis [>]

Pla docent [>]

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.