UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

Missió, visió i valors


Missió

La Fundació Universitària del Bages promou el creixement personal i professional mitjançant un projecte de formació universitària sostenible, innovador i de qualitat, en col•laboració amb altres institucions i adequat a les necessitats de l’entorn.


Visió

La FUB és el centre universitari de referència del seu àmbit territorial d’influència, reconegut com a model propi i diferencial, que es concreta en una docència de qualitat que integra en la seva formació un professorat amb àmplia experiència professional i un model de pràctiques diversificades i enquiridores.

Està orientat a la formació integral dels seus alumnes amb alta competència en els estudis de salut, educació i empresa.

Fomenta la seva ocupabilitat gràcies a la forta vinculació amb les necessitats del territori; a un equip de persones implicades i creatives; i a una organització que genera aliances de valor amb el seu entorn, que és capaç d’adaptar-se als canvis, que està oberta a la societat i que basa la seva actuació en els principis de sostenibilitat, confiança, corresponsabilitat, transparència i respecte.


Valors

• Creativitat, innovació, repte i esperit emprenedor com a eixos de l’impuls professional i institucional.
• Implicació, respecte, tolerància, solidaritat i confiança com a base de la relació entre els professionals, els alumnes i la institució.
• Excel•lència en la formació, qualitat, diferenciació de l’oferta i millora continuada dels serveis com a constant.
• Autonomia de gestió mitjançant la participació i la descentralització de la presa de decisions.
• Responsabilitat social i compromís permanent de la Fundació, que es tradueix en accions amb un impacte positiu en l’entorn.
• Col•laboració, cooperació i treball en equip com a dinàmica habitual dels integrants de la institució per adaptar-se als canvis de l’entorn.
• Participació activa del personal i dels alumnes fomentada de manera contínua i sistemàtica.
• Diàleg com a base de la cooperació i la resolució de conflictes.
• Corresponsabilitat de totes i cadascuna de les persones que formen part de la FUB sobre el seu present i el seu futur.

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.