UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

DEPARTAMENT DE GESTIÓ ECONÒMICA

Departament encarregat de la gestió economico-financera de la Fundació

 

Les funcions principals són:

 · La gestió econòmica dels alumnes matriculats en Diplomatura i Grau, Cicle Formatiu i en els diversos cursos de Formació Continuada i de Postgrau: gestió de cobraments, reclamacions i retorns segons procedeixi.

· Tutela de la comptabilitat amb el registre de tota la documentació de caràcter econòmic, en suport convencional i informàtic. Gestiona l’arxiu i control de tota aquesta documentació.

· Gestió i seguiment de l’execució del Pressupost de Despeses, Ingressos i cobraments.

· Elaboració d’informes pressupostaris dels diferents Centres de Cost de la FUB.

· Recepció de factures i gestions amb proveïdors i col·laboradors.

· Realització dels pagaments centralitzats.

· Emissió de factures i gestió de cessió dels espais.

· Gestió de Tresoreria i elaboració  d’estats comptables i informació econòmica.

· Copartícip en l’aplicació i seguiment de la Llei de Protecció de Dades.

· Gestió econòmica i documental dels diferents Projectes d’Innovació Docent i Recerca.

· Auditoria anual de comptes.

 

DOCUMENTS RELACIONATS 

Compliance program de la FUB [>]

 

PERSONAL 

Responsable de Gestió Econòmica

Maribel Puga i Carmona

Tècnica en Comptabilitat i Finances

Sara Valero i Méndez

Gestió Econòmica

Anna Huguet i Claret

Raquel López i Velasco

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.