UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

Documentació del Sistema Intern de Qualitat de la FUB

El Sistema Intern de Qualitat de la Fundació Universitària del Bages compta amb dos documents bàsics, que en descriuen la seva estructura i funcionament bàsics. Són:

  • El manual del Sistema Intern de Qualitat de la FUB, aprovat pel Comitè de Direcció, el novembre de 2011, i actualitzat el març de 2014. El Sistema Intern de Qualitat (SIQ) de la Fundació Universitària del Bages reflecteix el ferm compromís del centre universitari d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per garantir-ne la contínua avaluació i millora. El SIQ que presentem s’ha dissenyat en consonància amb el SIQ de la Universitat Autònoma de Barcelona, atès que la Fundació Universitària del Bages n’és un centre adscrit, i alhora prenent com a base les directrius del programa AUDIT i els estàndards i directrius de garantia de qualitat propugnades per l’organisme europeu d’avaluació de la qualitat ENQA (European Asociation for Quality Assurance in Higher Education).

Manual SIQ de la FUB (UAB) >

  • El manual de processos del Sistema Intern de Qualitat de la FUB, aprovat pel Comitè de Direcció, el novembre de 2011, i actualitzat el març de 2014. Aquest Manual recull els processos i procediments del Sistema Intern de Qualitat de la Fundació Universitària del Bages, centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els processos s'han classificat en: estratègics, claus i de suport.

Processos estratègics
PE1 Definició de la política i objectius de qualitat
PE2 Definició, desplegament i seguiment del Sistema Intern de Qualitat (SIQ)
PE3 Creació i disseny de noves titulacions.Mapa de les titulacions.Modificació i extinció de titulacions.

Processos clau
PC1 Definició dels perfils d´ingrés, sortida i accés als estudis
PC2 Programació docent de les assignatures. Guies docents
PC3 Gestió de les pràctiques externes i els treballs fi d´estudis
PC4 Orientació a l´estudiant
PC5 Avaluació a l´estudiant
PC6 Gestió de la mobilitat dels estudiants
PC7 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
PC8 Gestió documental

Processos de suport
PS1 Definició de la política, la formació i l´avaluació del PDI
PS2 Definició de la política, la gormació i l´avaluació del PAS
PS3 Gestió de recursos materials i serveis
PS4 Organització acadèmica
PS5 Gestió de queixes i suggeriments
PS6 Satisfacció dels grups d´interès
PS7 Inserció laboral dels titulats
PS8 Informació pública i rendició de comptes

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.