UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

AVALUACIÓ

Avaluació del personal
El Personal docent i investigador del centre és avaluat internament a través del Manual d´avaluació del professorat, basat en el programa Docentia.

Quant a l´avaluació externa del professorat, des de la Unitat de Qualitat es dóna suport al professorat per a tramitar la sol·licitud d´acreditació en totes les categories a les agències de qualitat AQU o ANECA. Des de la Unitat de Qualitat s´ofereix la possibilitat de fer una avaluació prèvia del curriculum vitae per determinar la millor opció d´acreditació.

Avaluació de les titulacions
Les titulacions oficials segueixen uns processos d´avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d´acord amb l´establert per les agències de qualitat externes.

Per a més informació sobre aquests processos:
www.aqu.cat

Des de la Unitat de Qualitat es participa en cadacun d´aquests processos del cicle de vida de la titulació:
- Col·laboració en la redacció de les memòries a verificar.
- Seguidament de les titulacions implantades a partir d´indicadors quantitatius, qualitatius i resultats acadèmics. Aquest seguiment es reflecteix en els informes de seguiment de titulació i del centre.
- Elaboració, implantació i seguiment del SGIQ, en col·laboració amb els diferents àmbits i departaments de la universitat, per garantir la qualitat, l´anàlisi i la millora contínua de les titulacions.
- Col·laboració en la sol·licitud de modificacions que es considerin opurtunes, fruit del procés d´anàlisi i seguiment de les titulacions.
- Suport en el procés d´acreditació de les titulacions.

 

 

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.